Aktualności

Spotkania z udziałem Przewodniczącego KP PiS w Oławie i Oleśnicy

- Donald Tusk początkowo mówił, że się nie zgadza na pakt migracyjny, ale pakt przeszedł, a potem Donald Tusk powiedział, że Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego. Mogliśmy żyć w tej obłudzie, którą nakreślił Tusk, gdyby nie to, że Premier Francji powiedział, że zmusił, skłonił...

Politycy PiS w mediach

Brak zaproszeń Zobacz Multimedia
Historia

Historia
partii

3 marca w Centrum Prasowym Foksal w Warszawie odbyła się konferencja „Warunki Sukcesu Prawicy”. Zapowiedziano na niej stworzenie nowej formacji politycznej Prawo i Sprawiedliwość. Podczas konferencji referaty wygłosili Jarosław Kaczyński i Ludwik Dorn. Partia Lecha i Jarosława Kaczyńskich miała stanowić odpowiedź na potrzebę konsolidacji polskiej prawicy i „nową jakość” w polityce wobec coraz bardziej okrywającego się niesławą AWS.

  • Jarosław Kaczyński Prezes PiS
  • Beata Szydło Wiceprezes PiS
  • Mateusz Morawiecki Wiceprezes PiS
  • Joachim Brudziński Wiceprezes PiS
  • Antoni Macierewicz Wiceprezes PiS
  • Mariusz Błaszczak Wiceprezes PiS, Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS
  • Mariusz Kamiński Wiceprezes PiS
Partia

Prawo i Sprawiedliwość

U podstaw ideowych programu Prawa i Sprawiedliwości leży szacunek dla przyrodzonej i niezbywalnej godności każdego człowieka. Ochrona tej godności to naczelny obowiązek i uzasadnienie istnienia wspólnoty politycznej. Godność ta jest fundamentem najbardziej elementarnych praw osoby ludzkiej. Trzy z tych praw mają szczególne znaczenie – prawo do życia, prawo do wolności i zakorzenione w solidarności ludzkiej prawo do równości.

Odrzucamy zdecydowanie często spotykane zarówno w historii idei, jak i w polityce przeciwstawianie bezpieczeństwa i wolności. Przyjmując personalistyczną koncepcję człowieka oraz solidarystyczną, opartą na sprawiedliwości, wizję ładu społecznego, można tę sprzeczność przezwyciężyć, wykorzystując mechanizmy i procedury demokratyczne. Tylko demokracja zapewnia jednostce podmiotowość, czyli bycie obywatelem, tylko w demokracji można budować równowagę sił społecznych, która umożliwia sprawiedliwą politykę i jest też warunkiem praworządności.

Zarówno szybki rozwój, jak i podniesienie poczucia własnej wartości wśród Polaków, którzy je utracili, wymaga nie tylko suwerennego i demokratycznego państwa, ale także państwa sprawnego.