Partia Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (ECR) jest najszybciej rozwijającym się ruchem politycznym w Europie. Założona w 2010 roku przez Brytyjską Partię Konserwatywną, dzisiaj ECR jest trzecią największą europejską rodziną polityczną z ponad 42 krajowymi partiami i grupami członkowskimi w Parlamencie Europejskim, Radzie Europy, Komitecie Regionów, Zgromadzeniach Parlamentarnych OBWE i NATO. Zjednoczeni przez centroprawicowe wartości wyrażone w Deklaracji z Reykjaviku, ECR promuje wolność osobistą, suwerenność narodową, demokrację parlamentarną, własność prywatną, ograniczone rządy, wolny handel, wartości rodzinne i decentralizację władzy zarówno w Europie, jak i na całym świecie.

Strona internetowa: https://ecrparty.eu/

Deklaracja z Reykjaviku: (pobierz pdf)