Członkostwo w Prawie i Sprawiedliwości

Członkiem Prawa i Sprawiedliwości może być każda osoba, która posiada obywatelstwo polskie, ukończyła 18 lat, korzysta w pełni z praw publicznych, akceptuje cele PiS, formy działania oraz zasady określone w Statucie PiS, regulaminach wewnętrznych oraz decyzjach władz PiS, spełnia inne wymogi określone okresowo przez Komitet Polityczny.

Członkiem Prawa i Sprawiedliwości nie może być osoba, która jest członkiem innej partii lub należy do organizacji, której cele są sprzeczne z celami, zasadami ideowymi, programem lub interesem PiS albo czynnie wspiera taką partię i organizację, osoba całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolniona; która popełniła przestępstwo z niskich pobudek, albo przeciwko której został skierowany akt oskarżenia o przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej; która działa na szkodę PiS.

Członkiem Forum Młodych może być osoba, która ukończyła 16 lat i nie przekroczyła 30 roku życia.

partia

Użyj interaktywnej mapki

Kliknij w województwo, w którym mieszkasz, a następnie w przycisk "Zobacz więcej". Na wyświetlonej mapce kliknij w swój okręg. Tam znajdziesz dane adresowe Biura Zarządu Okręgowego.

Woj. dolnośląskie

Zobacz więcej

Woj. kujawsko-pomorskie

Zobacz więcej

Woj. lubelskie

Zobacz więcej

Woj. lubuskie

Zobacz więcej

Woj. łódzkie

Zobacz więcej

Woj. małopolskie

Zobacz więcej

Woj. mazowieckie

Zobacz więcej

Woj. opolskie

Zobacz więcej

Woj. podkarpackie

Zobacz więcej

Woj. podlaskie

Zobacz więcej

Woj. pomorskie

Zobacz więcej

Woj. śląskie

Zobacz więcej

Woj. świętokrzyskie

Zobacz więcej

Woj. warmińsko-mazurskie

Zobacz więcej

Woj. wielkopolskie

Zobacz więcej

Woj. zachodniopomorskie

Zobacz więcej

Dokumenty i pliki

05.07.2019

Ankieta Personalna Członka Prawa i Sprawiedliwości

28.07.2021

Statut Prawa i Sprawiedliwości

Zobacz wszystkie dokumenty