Składka członkowska

PRZELEW MUSI ZAWIERAĆ:


Dane odbiorcy:

Prawo i Sprawiedliwość

02-018 Warszawa ul. Nowogrodzka 84/86

88 1020 1026 0000 1602 0100 6204


Tytułem:

Składka Imię nazwisko (wpłacającego), Pesel:......... (wpłacającego),

Adres (wpłacającego), okręg, okres składkowy.


UWAGA:

1. Zaleca się wykonanie zwykłego, a nie przyspieszonego przelewu.

2. Proszę zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie tytułu przelewu.

3. Wpłaty mogą pochodzić tylko od osób fizycznych będących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski.

4. Nie można dokonywać wpłat:

    • z konta prowadzonej działalności gospodarczej,

    • z konta prowadzonego gospodarstwa rolnego.

5. Suma dokonywanych wpłat na konto bankowe Partii przez jedną osobę do dnia 30.06.2023 r. nie może przekroczyć 15-krotności najniższego wynagrodzenia za pracę
(tj. 3 490,00 x 15 = 52 350,00 zł).

Jedynie osoby fizyczne mogą dokonywać wpłat na rachunek bankowy Partii. Wpłaty dokonane z konta firmowego będą zwracane na rachunek z którego przyszły.