Darowizna – Konto Podstawowe


PRZELEW MUSI ZAWIERAĆ:


Dane odbiorcy:

Prawo i Sprawiedliwość

02-018 Warszawa ul. Nowogrodzka 84/86

88 1020 1026 0000 1602 0100 6204


Tytułem:

Darowizna imię i nazwisko (wpłacającego) Pesel:......... (wpłacającego)

Adres (wpłacającego) zamieszkały na terenie RP.


UWAGA:

1. Zaleca się wykonanie zwykłego, a nie przyspieszonego przelewu.

2. Proszę zwrócić uwagę na dokładne wypełnienie tytułu przelewu.

3. Wpłaty mogą pochodzić tylko od osób fizycznych będących obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i mających stałe miejsce zamieszkania na terenie Polski.

4.Nie można dokonywać wpłat:

   • gotówką w banku,

   • gotówką na poczcie lub w kasach płatniczych,

   • z konta prowadzonej działalności gospodarczej,

   • z konta prowadzonego gospodarstwa rolnego.

5. Suma dokonywanych wpłat na konto bankowe Partii przez jedną osobę do dnia 30.06.2023 r. nie może przekroczyć 15-krotności najniższego wynagrodzenia za pracę
(tj. 3 490,00 x 15 = 52 350,00 zł).

Jedynie osoby fizyczne mogą dokonywać wpłat na rachunek bankowy Partii. Wpłaty dokonane z konta firmowego bądź wpłaty gotówkowe będą zwracane na rachunek z którego przyszły.


Uwaga! 

Od dnia 1 lipca 2022 r. każda partia polityczna ma obowiązek prowadzić publiczny rejestr wpłat (przekraczających 10 tyś zł w jednym roku) dokonywanych na rzecz partii przez osoby fizyczne. 

Zgodnie z art. 25 ust. 9 ustawy o partiach politycznych, partia w ww. rejestrze umieszcza następujące dane: 

1. Datę wpłaty 

2. Imię i nazwisko osoby dokonującej wpłaty 

3. Imię ojca osoby dokonującej wpłaty 

4. Miejsce zamieszkania osoby dokonującej wpłaty 

5. Wysokość wpłaty 

W związku z powyższym informujemy wszystkich wpłacających (darczyńców) aby dokonując wpłat obligatoryjnie wskazywać także imię ojca.