Ideologickým základem programu strany Prawo i Sprawiedliwość je respektování přirozené a nezcizitelné důstojnosti každého člověka. Ochrana této důstojnosti je hlavním závazkem a odůvodněním existence politické komunity. Tato důstojnost je podstatou těch nejzákladnějších práv občanů. Tři z těchto práv mají zvláštní význam – právo na život, právo na svobodu a právo na rovnost zakořeněné v lidské solidaritě.

Rozhodně odmítáme protiklad bezpečnosti a svobody, s nímž se tak často setkáváme jak v dějinách lidstva, tak i v politice. Na základě personalistického pojetí člověka a solidární vize sociální politiky, založené na spravedlnosti, lze tento rozpor překonat díky demokratickým mechanismům a procesům. Pouze demokracie zaručuje jednotlivci subjektivitu, jeho občanskou existenci, pouze v demokracii lze vybudovat rovnováhu sociálních sil, která umožňuje spravedlivou politiku a která je rovněž podmínkou právního státu.

Jak rychlý rozvoj, tak i posilování sebevědomí a sebeúcty mezi Poláky, kteří je ztratili, vyžadují nejen suverénní a demokratický, ale rovněž efektivní stát.

Stát musí mít reálnou možnost potírat nežádoucí společenské jevy a nesmí připustit, aby jeho orgány byly využívány vnějšími řídícími centry jednajícími ve vlastní prospěch.

Chceme, aby sférou svobody, rovnosti, solidarity a spravedlnosti byla celá Evropa, a domníváme se, že model sociálního života založený na hodnotách našich tradic, bude-li realizován, může mít díky dobrému příkladu velký vliv. Odmítáme veškeré aktivity zaměřené na kulturní unifikaci.

Odmítáme politickou korektnost, tedy omezení, která jsou pro řadu Evropanů stále bolestivější a která jsou dnes vnucována už nejen kulturní agresí ale rovněž správními opatřeními a represemi.

Vlastní suverénní národní stát je pro nás klíčovou hodnotou, protože bez něj nemohou být realizovány další hodnoty, které považujeme za základní.


Suverénní, demokratický a právní stát, který je ale současně funkční a v němž mohou žít a rozvíjet se polské rodiny. Takový stav je možný, budeme-li se rozvíjet jako národ, společenství svobodných Poláků, společenství polských rodin, hospodářský organismus, politický subjekt a kulturní vzor.

Rychlý rozvoj a zásadní modernizace naší ekonomiky jsou nejlepšími zárukami zlepšení života polských rodin. Musíme posílit náš stát a demokracii v Polsku, protože bez nich nebudeme schopni dosáhnout základní cíle.

(Program strany Prawo i Sprawiedliwość, 2014)
 • Jarosław


  Kaczyński

  Prezes PiS
 • Beata


  Szydło

  Wiceprezes PiS
 • Mateusz


  Morawiecki

  Premier RP, Wiceprezes PiS
 • Joachim


  Brudziński

  Wiceprezes PiS
 • Antoni


  Macierewicz

  Wiceprezes PiS
 • Mariusz


  Błaszczak

  Wiceprezes PiS
 • Mariusz


  Kamiński

  Wiceprezes PiS
 • Ryszard


  Terlecki

  Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS
 • Elżbieta


  Witek

  Marszałek Sejmu RP
 • Krzysztof


  Sobolewski

  Sekretarz Generalny