A Jog és Igazságosság párt ideológiai programjának alapja minden ember veleszületett és elidegeníthetetlen méltóságának tisztelete. E méltóság védelme a politikai közösség legfőbb kötelezettsége és létének igazolása. Ez a méltóság az emberi személy legalapvetőbb jogainak alapja. E jogok közül három különösen jelentős - az élethez való jog, a szabadsághoz való jog és az emberi szolidaritásban gyökerező egyenlőséghez való jog. 

Határozottan elutasítjuk a biztonság és a szabadság egymással való szembeállítását, ami gyakran előfordul mind az eszmetörténetben, mind a politikában. Ezt az ellentmondást le lehet küzdeni az ember perszonalisztikus koncepciójának és a társadalmi rend szolidáris, igazságon alapuló víziójának elfogadásával, alkalmazva a demokratikus mechanizmusokat és eljárásokat.

Csak a demokrácia biztosítja az egyénnek az alanyiságot, vagyis az állampolgári létet. Csak a demokráciában lehet felépíteni a társadalmi erők egyensúlyát, amely lehetővé teszi az igazságos politikát és amely feltétele a jogállamiságnak is.

Mind a gyors fejlődés, mind a saját önbecsülésüket elvesztett lengyelek felemelkedése megköveteli, hogy államuk nemcsak szuverén és demokratikus, hanem hatékony is legyen.

Az államnak kell, hogy legyen valós lehetősége a patológiák leküzdésére, és nem szabad megengedni, hogy az állami szerveket külső, saját érdekükben tevékenykedő irányítóközpontok kihasználják.

Azt akarjuk, hogy egész Európa a szabadság, az egyenlőség, a szolidaritás és az igazságosság térsége legyen, és úgy gondoljuk, hogy a hagyományaink értékein alapuló társadalmi élet modelljének megvalósítása, jó példája által, jelentős hatást gyakorolhat. Visszautasítunk azonban minden olyan tevékenységet, amelynek célja a kulturális egységesítés.

Elutasítjuk a politikai korrektséget, vagyis a számos európait egyre fájdalmasabban sújtó korlátozásokat, melyeket ma már nemcsak kulturális agresszióval, hanem adminisztratív tevékenységgel és büntetőjogi megtorló intézkedésekkel is ránk erőltetnek.

Saját szuverén nemzetállamunk kulcsfontosságú érték számunkra, mert enélkül nem valósíthatóak meg más, általunk alapvetőnek tartott értékek.

A lengyel családok életét és fejlődését biztosító, szuverén, demokratikus jogállam, amely ugyanakkor hatékony is. Mindez akkor lehetséges, ha nemzetként, szabad lengyelek közösségeként, lengyel családok közösségeként, gazdasági szervezetként, politikai entitásként és kulturális modellként fejlődünk.

Gazdaságunk gyors fejlődése és alapvető modernizációja a legjobb garancia a lengyel családok jólétének javítására. Lengyelországban meg kell erősítenünk államunkat és demokráciánkat, ezek nélkül nem leszünk képesek elérni alapvető céljainkat.

(Jog és Igazságosság Párt programja, 2014)


 • Jarosław


  Kaczyński

  Prezes PiS
 • Beata


  Szydło

  Wiceprezes PiS
 • Mateusz


  Morawiecki

  Premier RP, Wiceprezes PiS
 • Joachim


  Brudziński

  Wiceprezes PiS
 • Antoni


  Macierewicz

  Wiceprezes PiS
 • Mariusz


  Błaszczak

  Wiceprezes PiS
 • Mariusz


  Kamiński

  Wiceprezes PiS
 • Ryszard


  Terlecki

  Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS
 • Elżbieta


  Witek

  Marszałek Sejmu RP
 • Krzysztof


  Sobolewski

  Sekretarz Generalny