Ideologickým základom programu strany Prawo i Sprawiedliwość je rešpektovanie prirodzenej a neodňateľnej dôstojnosti každého človeka. Ochrana tejto dôstojnosti je hlavným záväzkom a odôvodnením existencie politickej komunity. Táto dôstojnosť je podstatou tých najzákladnejších práv občanov. Tri z týchto práv majú osobitný význam – právo na život, právo na slobodu a právo na rovnosť zakorenené v ľudskej solidarite.

Rozhodne odmietame protiklad bezpečnosti a slobody, s ktorým sa tak často stretávame tak v dejinách ľudstva, ako aj v politike. Na základe personalistického poňatia človeka a solidárnej vízie sociálnej politiky, založenej na spravodlivosti, možno tento rozpor prekonať vďaka demokratickým mechanizmom a procesom. Iba demokracia zaručuje jednotlivcovi subjektivitu, jeho občiansku existenciu, iba v demokracii možno vybudovať rovnováhu sociálnych síl, ktorá umožňuje spravodlivú politiku a ktorá je takisto podmienkou právneho štátu.

Tak rýchly rozvoj, ako aj posilňovanie sebavedomia a sebaúcty medzi Poliakmi, ktorí ich stratili, vyžadujú nielen suverénny a demokratický, ale takisto efektívny štát.

Štát musí mať reálnu možnosť potláčať nežiaduce spoločenské javy a nesmie pripustiť, aby jeho orgány boli využívané vonkajšími riadiacimi centrami pôsobiacimi pre vlastný prospech.

Chceme, aby sférou slobody, rovnosti, solidarity a spravodlivosti bola celá Európa, a domnievame sa, že model sociálneho života založený na hodnotách našich tradícií, ak bude realizovaný, môže mať vďaka dobrému príkladu veľký vplyv. Odmietame všetky aktivity zamerané na kultúrnu unifikáciu.

Odmietame politickú korektnosť, teda obmedzenia, ktoré sú pre rad Európanov čoraz bolestnejšie a ktoré sú dnes vnucované už nielen kultúrnou agresiou ale aj správnymi opatreniami a represiami.

Vlastný suverénny národný štát je pre nás kľúčovou hodnotou, pretože bez neho nemôžu byť realizované ďalšie hodnoty, ktoré považujeme za základné.


Suverénny, demokratický a právny štát, ktorý je ale súčasne funkčný a v ktorom môžu žiť a rozvíjať sa poľské rodiny. Taký stav je možný, ak sa budeme rozvíjať ako národ, spoločenstvo slobodných Poliakov, spoločenstvo poľských rodín, hospodársky organizmus, politický subjekt a kultúrny vzor.

Rýchly rozvoj a zásadná modernizácia našej ekonomiky sú najlepšími zárukami zlepšenia života poľských rodín. Musíme posilniť náš štát a demokraciu v Poľsku, pretože bez nich nebudeme schopní dosiahnuť základné ciele.

(Program strany Prawo i Sprawiedliwość, 2014)

 • Jarosław


  Kaczyński

  Prezes PiS
 • Beata


  Szydło

  Wiceprezes PiS
 • Mateusz


  Morawiecki

  Premier RP, Wiceprezes PiS
 • Joachim


  Brudziński

  Wiceprezes PiS
 • Antoni


  Macierewicz

  Wiceprezes PiS
 • Mariusz


  Błaszczak

  Wiceprezes PiS
 • Mariusz


  Kamiński

  Wiceprezes PiS
 • Ryszard


  Terlecki

  Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS
 • Elżbieta


  Witek

  Marszałek Sejmu RP
 • Krzysztof


  Sobolewski

  Sekretarz Generalny