I posiedzenie Rady Politycznej PiS

Na I posiedzeniu Rady Politycznej PiS wybrano Wiceprezesów Partii, Członków Komisji Etyki, Członków Komitetu Politycznego PiS, Sekretarza Rady Politycznej i Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego.

Na stanowisko Wiceprezesa PiS zostali wybrani:

Beata Szydło, Mariusz Błaszczak, Joachim Brudziński, Adam Lipiński, Mariusz Kamiński i Antoni Macierewicz.

Członkami Komitetu Politycznego zostali:

Marek Suski, Wojciech Szarama, Krzysztof Tchórzewski, Elżbieta Witek, Jarosław Zieliński, Piotr Gliński,  Zbigniew Kuźmiuk, Beata Mazurek, Krzysztof Michałkiewicz, Mateusz Morawiecki, Stanisław Ożóg, Tomasz Poręba, Elżbieta Rafalska, Anita Czerwińska, Marek Gróbarczyk, Wiesław Janczyk, Karol Karski, Krzysztof Jurgiel, Henryk Kowalczyk, Leonard Krasulski.

Komisję Etyki będą tworzyć:

Elżbieta Witek, Ewa Tomaszewska, Andrzej Adamczyk, Marek Ast, Stanisław Karczewski i Zdzisław Pupa.

Sekretarzem Rady Politycznej został Krzysztof Sobolewski. Na Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego wybrano Joachima Brudzińskiego, Skarbnikiem Prawa i Sprawiedliwości została Teresa Schubert.


Lista aktualności