Posłowie do Parlamentu Europejskiego

Ilość osób: 27
Posłowie do Parlamentu Europejskiego

Lista osób

Widok:

Adam Bielan

Joachim Brudziński

Ryszard Czarnecki

Anna Fotyga

Patryk Jaki

Krzysztof Jurgiel

Karol Karski

Beata Kempa

Izabela Kloc

Joanna Kopcińska

Zdzisław Krasnodębski

Elżbieta Kruk

Zbigniew Kuźmiuk

Ryszard Legutko

Beata Mazurek

Andżelika Możdżanowska

Tomasz Poręba

Elżbieta Rafalska

Bogdan Rzońca

Jacek Saryusz-Wolski

Beata Szydło

Dominik Tarczyński

Grzegorz Tobiszowski

Witold Waszczykowski

Jadwiga Wiśniewska

Anna Zalewska

Kosma Złotowski