Zależy nam na dobru Polski

- Polska rodzina jest podstawową komórką społeczną oraz komórką rozwojową. Polityka społeczna mogłaby być obszarem pozapartyjnym, ponieważ wszystko, co czynimy ma na celu poprawę jakości życia polskich rodzin. Dlatego polityka społeczna powinna zostać wyjęta poza nawias sporu politycznego. Przed lat polityka społeczna była na marginesie, a my to zmieniliśmy. Kierujemy naszą ofertę do innych partii politycznych, ponieważ znaleźliśmy kilka punktów, które zawarliśmy w Dekalogu Polskich Spraw – mówił Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej w Warszawie.

Odniósł się z apelem do parlamentarzystów, ponieważ ich wybrali wyborcy, a nie liderzy polityczni.

- Główny lider opozycji chce odejść od realizacji obietnic, a my proponujemy ich realizację. Ze strony niektórych polityków słyszymy, że „nie ma pieniędzy i nie będzie”. My wiemy, jak realizować to, co jest dobre dla polityki społecznej. Dekalog Polskich Spraw to godne życie polskich rodzin. Przede wszystkim chcemy realizować program Maluch+, aby powstało jak najwięcej miejsc w żłobkach. Obecnie mamy 100 tys. miejsc w żłobkach w przygotowaniu. Emerytury stażowe dają możliwość wcześniejszego przejścia na emeryturę. Te punkty mogą połączyć nas razem z politykami innych ugorowań. Zależy nam na tym, aby kobiety wracały do pracy, ale na takich warunkach na jakich one chcą. Jeżeli kobieta chce wrócić do pracy na część etatu po urodzeniu dziecka to powinna mieć taką możliwość – dodał.

- Polska to nasz wspólny, piękny dom. Od lat inwestujemy w polskie rodziny. Premier Morawiecki proponuje Dekalog Polskich Spraw, który jest gwarantem rozwoju Polski i polskich rodzin. My politykę społeczną widzimy nie tylko na najbliższe 4 lata, ale na dalszą przyszłość. Wprowadziliśmy zmiany, które pozwalają na łączenie życia zawodowego z życiem rodzinnym. W całej Polsce powstają żłobki, które mają ułatwić powrót do życia zawodowego. Warto podkreślić, że pomimo kryzysów radzimy sobie, a wskaźnik bezrobocia jest najniższy w historii Polski. Dlatego proszę o poparcie dla Dekalogu Polskich Spraw, który jest gwarantem rozwoju naszego państwa – oznajmiła Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

- Ochrona zdrowia jest jednym z najistotniejszych obszarów w funkcjonowaniu Polaków. Rząd PiS gwarantował zwiększenie nakładów na służbę zdrowia i tak się stało. W przyszłym roku na służbę zdrowia chcemy przekazać około 190 mld zł. Warto podkreślić, że wprowadziliśmy takie programy jak bezpłatne leki dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz dla seniorów 65+ - stwierdziła Minister Zdrowia Katarzyna Sójka.

Lista aktualności