Warto postawić na kontynuację naszej polityki

We wtorek 23 maja Premier Mateusz Morawiecki wziął udział w otwarciu XVI Ogólnopolskiej Konferencji BGK dla JST „Nowe rozwiązania dla finansów samorządów”. W swoim przemówieniu podkreślił, że bardzo ważna jest współpraca między rządem a samorządem.

- Największym wyzwaniem przed nami jest zrównoważony rozwój Polski, również w mniejszych ośrodkach. Do realizacji tego zadania potrzebna jest współpraca między rządem a samorządem. Liczby wskazują jasno, że tylko 40% samorządów korzystało ze środków unijnych. Rządowy Program Inwestycji Strategicznych jest dla wszystkich samorządów. Jeżeli wyborcy zdecydują, że będziemy nadal sprawować władzę, to ten Program będzie kontynuowany. Zależy nam na przyciąganiu inwestorów, dlatego tak ważne są inwestycje w infrastrukturę - powiedział.

Zaznaczył, że inwestycje realizowane z Programu Inwestycji Strategicznych są skonstruowane tak, aby ograniczyć biurokrację.

- Programy, które były kierowane do samorządów wiązały się z dużą biurokracją. Wójtowie, burmistrzowie chwalą prostotę wypełniania wniosków, a także wymóg wkładu własnego, który często wynosi kilka procent - oznajmił.

Powiedział, że warto postawić na rząd Prawa i Sprawiedliwości, który jest gwarantem rozwoju.

- Warto postawić na kontynuację naszej polityki, ponieważ ona pozwala na realizację dużych programów przez samorządy. Chcemy inwestować w ludzi, to jest najbardziej wartościowe z punktu widzenia społeczeństwa. Obniżyliśmy podatek PIT do 12%. Jesteśmy świadomi tego, że jest to dobre dla społeczeństwa, ale stanowi pewien ubytek w budżecie. Dlatego chcemy, aby subwencje dla samorządów były bardziej sprawiedliwe. Rozwój wielkich miast był wspierany przez wiele lat, ale mniejsze ośrodki był zapomniane. Sprawiedliwy i zrównoważony rozwój opiera się na tym, że mniejsze ośrodki się wspiera. Polska jest krajem dużo bardziej policentrycznym niż inne państwa w Europie. Chcemy skierować środki do mniejszych miast, aby zwiększyć ich możliwości rozwojowe – zaznaczył.


Lista aktualności