Rozwineliśmy Polskę Lokalną

- Spotykamy się na granicy Legionowa i gminy Wieliszew na drodze nr 61, która jest jednym z przykładów zainwestowania z Programu Inwestycji Strategicznych w rozwój Polski lokalnej. Droga nr 61 prowadzi z Warszawy do Augustowa. To droga bardzo ważna również w okręgu okołowarszawskim. Ona umożliwia dojazd do Warszawy mieszkańcom Legionowa i powiatu legionowskiego - została przebudowana, zmodernizowana. Ta droga służy także ze względu na bezpieczeństwo naszego kraju, dlatego, że w powiecie legionowskim są jednostki wojskowe powołane w miejsce zlikwidowanej w 2011 r. I Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki. Od 2015 roku, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, do powiatu legionowskiego wróciło wojsko. Tu w Zegrzu mieści się dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej. Jest szpital wojskowy, stanowiący filię Wojskowego Instytutu Medycznego. To szpital, który służy pomocą wszystkim mieszkańcom powiatu legionowskiego, ale także mieszkańcom północnej części okręgu okołowarszawskiego. Mówiąc o drodze 61, możemy też powiedzieć o drugim tunelu pod torami kolejowymi w Legionowie. Powstał także ze względu na aktywność rządu Prawa i Sprawiedliwości. Niestety Program Inwestycji Strategicznych został zawieszony przez rząd #Koalicja13grudnia, co jest ze stratą dla mieszkańców Polski lokalnej, gdyż te inwestycje służą właśnie rozbudowie infrastruktury, służą podniesieniu poziomu życia. Jako PiS, byliśmy zawsze gotowi do tego, żeby odpowiadać na potrzeby ludzi. Zresztą Pani Premier Beata Szydło zawsze podkreślała, że program Prawa i Sprawiedliwości powstawał i powstaje poprzez rozmowy z ludźmi, a więc są to konkretne sprawy, a ludzie Prawa i Sprawiedliwości są wiarygodni. My wypełniamy zobowiązania, które podejmujemy w czasie kampanii wyborczej. Tym się odróżniamy od tych, którzy dziś Polską rządzą – powiedział Przewodniczący KP PiS Mariusz Błaszczak.

- Dotrzymaliśmy danych słów, dotrzymaliśmy tych programów, tych obietnic, które składaliśmy w kampanii wyborczej. Warto przypominać jaki to był czas (2015 r.) dla wielu miejscowości, dla wielu powiatów, dla ludzi. Ówczesna koalicja rządząca PO-PSL zamknęła wszelkie szanse. Nie było dróg, nie było komunikacji, nie można było dojechać do większych ośrodków miejskich do pracy, czy też do szkoły. Młodzi ludzie wyjeżdżali z tych małych miejscowości, likwidowano dosłownie wszystko. Likwidowano nawet posterunki policji i punkty pocztowe w mniejszych miejscowościach. Polska lokalna była zwijana. Myśmy wtedy zadeklarowali w kampanii wyborczej, że Polska lokalna jest tak samo ważna jak duże miasta i wszyscy dostaną swoją szansę. I to właśnie w rękach samorządów jest to, jak te szanse są wykorzystane. Przygotowaliśmy bardzo dużo programów, bardzo dużo projektów inwestycyjnych, ale też odtwarzaliśmy właśnie te przykładowe już posterunki policji czy punkty pocztowe w mniejszych miejscowościach po to, żeby ludzie mogli normalnie żyć i funkcjonować. Tworzyliśmy programy, tworzyliśmy projekty, dawaliśmy narzędzia, ale wiadomo, że te narzędzia i te projekty, te programy muszą być potem wykorzystane przez samorządowców. Tych, którzy mają pomysł, którzy są wiarogodni, którzy rozumieją, że ta właśnie nasza mała ojczyzna to jest najcenniejsze, co wszyscy mamy. Budujemy wspólnotę i dla tej wspólnoty tworzymy warunki i te szanse chcemy cały czas realizować. #Koalicja13grudnia chce zlikwidować te projekty, a także wiele programów, z których mogą korzystać samorządy, mogą korzystać samorządowcy, a de facto przecież każdy z nas, każda wspólnota lokalna. Stawiajmy na takich ludzi w samorządach, którzy będą potrafili nie tylko wykorzystać dane im szanse, ale którzy będą również domagali się od rządzących, żeby nie były likwidowane dobre programy i projekty, które właśnie są istotne dla lokalnych społeczności. Chodzi o inwestycje lokalne, o programy, które mają właśnie wspierać samorządową edukację, samorządową działalność kulturalną, samorządową służbę zdrowia. To wszystko jest w państwa rękach. Jesteśmy wiarygodni, potrafimy to robić, deklarowaliśmy wiele rzeczy, wiele programów, wiele projektów i te projekty zostały dotrzymane. Dotrzymaliśmy słowa, a ta droga, na której dzisiaj się znajdujemy jest tego najlepszym dowodem – powiedziała Wiceprezes PiS Beata Szydło.

Lista aktualności