Etap doraźnej pomocy humanitarnej jest za nami

- Dziś odbyło się pierwsze forum ministrów ds. uchodźców. Doszliśmy do wniosku, że potrzebny jest wspólny model działań dla wszystkich państw dotyczący napływu uchodźców wojennych z Ukrainy - mówił Wiceminister MSWiA, pełnomocnik rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy Paweł Szefernaker.

Na zaproszenie MSWiA do Warszawy przybyli przedstawiciele rządów 12 państw, którzy odpowiadają za kwestie związane z uchodźcami wojennymi z Ukrainy.

- Etap doraźnej pomocy humanitarnej jest za nami. W tej chwili przed naszymi państwami stoją duże wyzwania związane z pomocą systemową. To kwestia opieki nad dziećmi, kursów językowych czy relokacji uchodźców z dużych miast do mniejszych ośrodków - tłumaczył.

Podkreślił, że wielu przedstawicieli państw, które brały udział w dzisiejszej konferencji, popiera utworzenie dodatkowego funduszu unijnego na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

- Formuła wykorzystania środków przesuniętych z innych funduszy, choćby przez organizację konkursów, powoduje, że dotrą one do tych, którzy tego potrzebują dopiero za jakiś czas. My już dziś potrzebujemy solidarnej, unijnej pomocy - powiedział.

Poinformował, że w Polsce, wspólnie z samorządami, wypracowywane są systemowe rozwiązania, które pozwolą pomóc uchodźcom z Ukrainy, którzy będą chcieli w Polsce dłużej pozostać.

- Chodzi przede wszystkim o kwestie opieki nad dziećmi, edukacji i dostępu do rynku pracy. Mierzymy się z wyjątkową migracją. Co 4. osoba, która przybyła do Polski, w tak krótkim czasie podjęła pracę. Jesteśmy przed rozpoczęciem pracy sezonowej w Polsce i w najbliższym okresie ta liczba na pewno się zwiększy - oznajmił.

Jak dodał, we wrześniu odbędzie się kolejne takie forum i już teraz przedstawiciele różnych rządów deklarowali chęć zorganizowania i kontynuacji spotkań, dziękując jednocześnie Polsce za inicjatywę.

Lista aktualności