Klub Parlamentarny PiS

Prezydium KP PiS

Ryszard Terlecki

Ryszard Terlecki

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS

Urodzony 2 września 1949 roku w Krakowie. Ma troje dorosłych dzieci, żona jest emerytowanym dyrektorem krakowskiego liceum. Mama urodziła się i mieszkała we Lwowie, Ojciec urodził się w Oleszycach, wychowywał w Jaworowie. Ojciec, wywieziony do łagru na północy Rosji, wydostał się ze Związku Sowieckiego wraz z armią gen. Andersa, walczył pod Monte Cassino, wrócił do Polski w 1947 roku.

W 1967 roku Ryszard Terlecki zdał maturę w VIII LO im. St. Wyspiańskiego. W tym samym roku dostał się na studia historyczne na UJ. W marcu 1968 roku jako student I roku brał udział w demonstracjach studenckich i został zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa. Po demonstracjach marcowych związał się z ruchem hipisów, który w tej fazie miał antyreżimowy charakter. W związku z demonstracjami hipisów, m.in. przeciwko interwencji w Czechosłowacji, kilkakrotnie zatrzymywany, w grudniu 1970 roku aresztowany.

W następnych latach związany z ruchem antykomunistycznej opozycji, m.in. jako współpracownik Komitetu Obrony Robotników. Współpracował z podziemnymi wydawnictwami.

Od 1977 roku pracował w Instytucie Historii Nauki i Oświaty PAN.

W 1979 roku kierował zespołem, który opracował i opublikował podziemną broszurę „Czego nie ma w podręcznikach”. Prowadził nielegalne wykłady i kursy dla studentów, nauczycieli, uczniów licealnych i robotników.

W okresie działania legalnej „Solidarności” brał udział w pracy Wszechnicy Związkowej oraz w kursach organizowanych dla nauczycieli i studentów.

W 1980 roku obronił pracę doktorską i zaczął wykładać najnowszą historię na Wydziale Filozoficznym oo. Jezuitów, przekształconym następnie w Wyższą Szkołę Filozoficzno-Pedagogiczną, a obecnie w Akademię Ignatianum, w której nadal prowadzi wykłady i seminaria. Przez jedną kadencję był prorektorem tej uczelni.

Po wprowadzeniu stanu wojennego wchodził w skład redakcji dwumiesięcznika „Arka”, brał udział w nielegalnej działalności oświatowej, m.in. w wykładach Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego (ChUR) w Mistrzejowicach oraz u oo. Karmelitów i u. św. Józefa w Podgórzu. Współpracował też z katolickimi tygodnikami

W 1990 roku należał do założycieli pierwszego niezależnego dziennika „Czas”.

Od 2001 roku należał do pierwszych pracowników Instytutu Pamięci Narodowej, w którym kierował Biurem Edukacji Publicznej, a po wyborze Janusza Kurtyki na prezesa IPN objął funkcję dyrektora oddziału IPN w Krakowie.

W 2006 roku jako kandydat Prawa i Sprawiedliwości startował w wyborach na prezydenta Krakowa.

Od 2007 roku poseł PiS.

Od 2010 roku członek Komitetu Politycznego PiS,  od 2012 roku kieruje strukturami PiS w Krakowie.

W 2015 został ponownie wybrany do Sejmu, otrzymał 7913 głosów. W listopadzie 2015 wybrany na Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego PiS. Na pierwszym posiedzeniu Sejmu VIII kadencji, wybrany na Wicemarszałka Sejmu.

Mariusz Błaszczak

Wiceprzewodniczący KP PiS

Marek Martynowski

Wiceprzewodniczący KP PiS

Marek Suski

Wiceprzewodniczący KP PiS

Wojciech Szarama

Wiceprzewodniczący KP PiS

Leonard Seweryn Krasulski

Członek prezydium KP PiS

Waldemar Andzel

Wiceprzewodniczący KP PiS Rzecznik Dyscypliny KP PiS

Barbara Bartuś

Sekretarz KP PiS Wiceprzewodniczący KP PiS

Marek Ast

Członek prezydium KP PiS

Włodzimierz Bernacki

Członek prezydium KP PiS

Witold Czarnecki

Członek prezydium KP PiS

Jan Dziedziczak

Członek prezydium KP PiS

Janusz Śniadek

Członek prezydium KP PiS

Alicja Zając

Członek prezydium KP PiS