Wprowadzamy Ustawę o Ochronie Ludności

- Spotykamy się, aby powiedzieć kilka słów na temat ustawy, której materia podlega pod MSW. Ustawa o ochronie ludności umożliwi efektywne zapewnienie bezpieczeństwa ludności w sytuacjach, które mogą się zdarzyć - powiedział Wicepremier, Prezes Prawa i Sprawiedliwości, Wicepremier Jarosław Kaczyński podczas konferencji w KPRM. Udział brali także Minister MSWIA, Mariusz Kamiński oraz Wiceminister Maciej Wąsik.

Jak zaznaczył, musimy być zdolni do tego, żeby działać szybko i sprawnie, aby pokonać pewne przeszkody i przełamywać niektóre postawy. Wszystko po to, aby skutecznie działać.

- Niebezpieczeństw w obecnych czasach jest wiele. Widzieliśmy je na polsko-białoruskiej granicy, a potem na Ukrainie - wszystko to było do przewidzenia w ciągu ostatnich 20 miesięcy. Zawsze na pierwszym miejscu trzeba stawiać reguły ustroju demokratycznego i praworządnego. Muszą być one stosowane w ten sposób, aby niebezpieczeństwa, które godzą w ten ustrój, mogły być odpowiednio identyfikowane. Za jakiś czas pojawi się jeszcze jedna ustawa - konieczna z powodu przestrzegania praworządności, a odnosząca się do naprawy błędnych i szkodliwych dla obywateli decyzji administracyjnych. Nie możemy omijać procedur, które są charakterystyczne dla naszego ustroju, ale w wielu wypadkach doszło do rażących krzywd naszych obywateli, które trzeba naprawić - oznajmił.

- Prezentujemy dziś ustawę o ochronie ludności. Koncentruje się ona na sprawach związanych z zarządzaniem kryzysowym i jest bardzo ważna. Powstaje Fundusz Ochrony Ludności. Jest to stały fundusz, który ustawa określa jako 0,1% PKB naszego państwa. Jest to kwota około 3 mld zł. Środki niewykorzystane w danym roku przechodzą na rok następny - poinformował Minister MSWIA, Mariusz Kamiński.

Jak powiedział, głównym celem ustawy jest niesienie szybkiej pomocy ofiarom w sytuacjach krytycznych.

- Kolejnym niezwykle ważnym założeniem jest inwestowanie w infrastrukturę krytyczną, która będzie też z tego funduszu finansowana. Program "Karetka w Każdej Gminie – to bardzo ważna kwestia, która nie mogła zostać pominięta. W każdym miejscu w Polsce, musi być dostęp do takiego sprzętu, aby jak najszybciej nieść pomoc naszym obywatelom w momencie zagrożenia życia. Skupiamy się także nad kwestią rozwinięcia systemu ratownictwa medycznego w Polsce. W najbliższej perspektywie, zostanie stworzony korpus składający się z około 10 tysięcy takich ratowników medycznych. Wprowadzamy na mocy ustawy obowiązkowe kursy pierwszej pomocy dla młodzieży szkół średnich. Będą one prowadzone przez licencjonowanych ratowników medycznych. Pozwoli to młodzieży nabyć ważną praktykę w zakresie pierwszej pomocy - stwierdził.

- Ustawa o ochronie ludności była tworzona w oparciu o wiedzę osób, które bezpośrednio w swojej pracy mierzą się z sytuacjami kryzysowymi, czyli z wojewodami, samorządowcami, a także strażakami z PSP i OSP - oświadczył Wiceminister MSWIA, Maciej Wąsik.

Jak wspomniał, ważną kwestią jest uproszczenie procedur biurokratycznych.

- Dlatego w MSW powstanie system informatyczny, który będzie inwentaryzował zasób ludności od poziomu gminy do poziomu ministra. Ten system pozwoli działać odpowiednio do danego regionu. Ustawa o ochronie ludności określa stany gotowości państwa - stan pogotowia, stan zagrożenia, stan klęski żywiołowej, z czego stan pogotowia będzie dotyczył tylko administracji państwowej. Ustawa wzmacnia pozycję premiera, ministrów i wojewodów, którzy uzyskują 50% środków z Funduszu Ochrony Ludności, czyli ok.100 mln zł na województwo. Środki te pozwolą w razie klęski żywiołowej odtworzyć uszkodzoną infrastrukturę - oznajmił.

Lista aktualności