W PE o przyszłości unii energetycznej

W Parlamencie Europejskim odbyło się spotkanie poświęcone przyszłości unii energetycznej w kontekście m.in. opublikowanego w ubiegłym roku przez Komisję Europejską pakietu „Czysta energia dla wszystkich”. W wydarzeniu zorganizowanym przez Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Ryszarda Czarneckiego udział wzięli m.in. przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej oraz Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej.

 Ryszard Czarnecki podkreślił, że głównym założeniem unii energetycznej jest zachowanie równowagi pomiędzy podstawowymi celami, tj. zapewnieniem zarówno konsumentom i gospodarstwom domowym, jak również przedsiębiorstwom bezpiecznej, zrównoważonej, konkurencyjnej i atrakcyjnej cenowo energii.

- To państwa członkowskie są odpowiedzialne za bezpieczeństwo energetyczne i unia energetyczna powinna uwzględniać ich prawo do decydowania o własnym miksie energetycznym i określaniu celów polityki energetycznej i klimatycznej. Ponadto propozycje nie powinny tworzyć kolejnych utrudnień administracyjnych - zaznaczył Wiceprzewodniczący PE.

Marta Gajęcka, Wiceprezes Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej podkreśliła, że system unijnego zarządzania powinien służyć lepszej koordynacji krajowych polityk energetycznych, ale nie może stać się narzędziem do transferu kompetencji z państw członkowskich do Brukseli. 

- Zawartość Krajowych Planów Energii i Klimatu powinna przede wszystkim odzwierciedlać narodowe interesy w zakresie polityki energetycznej z uwzględnieniem celów na szczeblu UE, a nie na odwrót - podkreśliła.

Wiceprezes PKEE wskazywała także, że w przeciwieństwie do założeń obecnej propozycji konsultacje Krajowych Planów Energii i Klimatu powinny odbywać się z mniejszą liczbą podmiotów, a sama procedura szerokiej konsultacji wiąże się z ryzykiem możliwego ograniczenia prawa do określania miksu energetycznego.

Poinformowała, że PKEE prowadzi negocjacje z poszczególnymi państwami członkowskimi na rzecz wypracowania optymalnego kształtu unii energetycznej zarówno dla państw jak i dla Wspólnoty.

Paula Pinho, Dyrektor Departamentu w Dyrekcji Generalnej ds. Energii podkreśliła kluczowe znaczenie propozycji Komisji ws. systemu Zarządzania Unią Energetyczną opartego na planach krajowych w jej realizacji. Jednocześnie zaznaczyła, że system nie będzie ingerował w prawo państw członkowskich do kształtowania swojego miksu energetycznego. Rekomendacje Komisji nie będą miały charakteru obligatoryjnego. 

Przyznała, że KE prowadzi dialog z państwami członkowskimi ws. przygotowania pierwszych propozycji planów krajowych na przełomie 2017/2018 r. W sprawie podnoszonej przez przedstawicieli PKEE - proponowanej przez KE tzw. platformy finansującej OZE, przedstawicielka Komisji przyznała, że od 2020 do 2030 roku ma być to dobrowolny środek realizacji celu ogólnounijnego, natomiast wpłaty finansowe do platformy będą obowiązkowe dla państw, które nie wypełnią celu rozwoju OZE do 2020 roku.


Lista aktualności