Uroczystość zaprzysiężenia nowych ministrów

Dzisiaj, w Ogrodach Pałacu Prezydenckiego, odbyło się powołanie nowych członków Rady Ministrów.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński został powołany na urząd Wiceprezesa Rady Ministrów.

Premier Mateusz Morawiecki został powołany na urząd Ministra Cyfryzacji.

Piotr Gliński został powołany na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego.

Jarosław Gowin powołany został na urzędy Wiceprezesa Rady Ministrów oraz Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii.

Tadeusz Kościński został powołany  na Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

Michał Kurtyka powołany na Urząd Ministra Klimatu i Środowiska.

Marlena Maląg została powołana na urząd Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Grzegorz Puda powołany został na urząd Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Michał Cieślak  został powołany na urząd Ministra - Członka Rady Ministrów.

Michał Wójcik został powołany na urząd Ministra - Członka Rady Ministrów.

Lista aktualności