Sukces Polski na szczycie w Brukseli

- Polska będzie w swoim tempie dochodzić do neutralności klimatycznej, zgodnie ze swoimi celami - poinformował Premier Mateusz Morawiecki po zakończeniu pierwszego dnia szczytu UE w Brukseli. Takie rozwiązanie pozwoli Polsce przeprowadzić transformację energetyczną w sposób bezpieczny i korzystny gospodarczo.

Po raz pierwszy od blisko 20 lat w konkluzjach po posiedzeniu Rady Europejskiej stworzono specjalny wyjątek dla jednego z państw UE, który wyłącza stosowanie niektórych postanowień konkluzji.

- Nasz głos jest słyszalny w UE, jesteśmy podmiotowym i skutecznym graczem w UE i po raz kolejnych waga naszych argumentów przekonała pozostałych partnerów unijnych do zajęcia takiego stanowiska - oznajmił.

Państwa Unii Europejskiej doszły do porozumienia w sprawie neutralności klimatycznej. Polska uzyskała zwolnienie z tego zobowiązania.

- Ustaliliśmy bardzo dobre rozwiązania dla Polski, zarówno ze strony finansowej, jak i legislacyjnej. Cały proces dochodzenia do neutralności politycznej będzie wspomagany przez Fundusz Sprawiedliwej Transformacji wysokości 100 mld euro - poinformował.

Lista aktualności