Rusza nowy nabór do Programu Inwestycji Strategicznych

- Inwestycje to najlepsza droga do tworzenia nowych miejsc pracy, do modernizacji państwa, modernizacji infrastruktury. Dlatego już pół roku temu zaproponowaliśmy rządowy fundusz Polski Ład - mówił Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Przypomniał, że blisko 100 proc. samorządów otrzymało środki z pierwszego naboru.

- To program inwestycji strategicznych. Będziemy kładli nacisk na projekty modernizacyjne i te, które tworzą miejsca pracy. Zgodnie z naszą obietnicą Polski Ład ma wygenerować i przyczynić się do utworzenia ok. pół miliona nowych miejsc pracy – oznajmił.

Zaznaczył, że Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład ma przyczynić się do tworzenia nowych miejsc pracy także na tych terenach, które do tej pory miały mniejsze szanse na rozwój.

- To wielki strumień pieniędzy skierowany do jednostek samorządu terytorialnego, który uruchomi falę modernizacji. W II naborze jednostki samorządu terytorialnego mogą złożyć trzy wnioski. Pierwszy – do 5 mln zł, drugi – do 30 mln zł i trzeci – do 65 mln zł – poinformował.

Podkreślił, że pierwsza zrealizowana transza będzie „najmocniejszą podbudową wiarygodności programu - ponad 23 mld zł rozdysponowane wśród samorządów”.

Jak dodał Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Paweł Szefernaker Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład dla samorządów to program historyczny, którego nigdy dotąd nie było.

- To inwestycje dofinansowane od 80 do 95 proc. przez rząd. Do 15 lutego trwać będzie nabór wniosków - powiedział.

Zaznaczył, iż władza samorządowa i rządowa powinna się uzupełniać i współpracować ze sobą.

- To historyczny dzień dla terenów popegeerowskich, dla gmin, które przez lata nie miały środków własnych, by móc realizować najważniejsze inwestycje. Dzięki Programowi Inwestycji Strategicznych Polski Ład to się zmieni. Cieszę się, że program jest realizowany. Wpisuje się on w strategię rządu Prawa i Sprawiedliwości, w programy, które wyrównują szanse, dają nadzieję w tych miejscach, gdzie często przez lata jej brakowało - stwierdził.

Poinformował, że gminy popegeerowskie, oprócz naboru dla wszystkich, będą mogły złożyć dwa dodatkowe wnioski - do 2 mln zł i do 5 mln zł na inwestycje gminne, natomiast powiaty do 2 mln zł i do 8 mln zł.

Lista aktualności