Prof. Krasnodębski: TTIP wywołuje wiele obaw społecznych i nie można ich lekceważyć

Podczas dzisiejszej debaty w Parlamencie Europejskim na temat Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP) prof. Zdzisław Krasnodębski wskazywał, że raport ws. porozumienia, który jutro zostanie poddany pod głosowanie, budzi zarówno obawy jak i nadzieje.

Europoseł PiS podkreślił, że unijni negocjatorzy powinni pamiętać, iż umowa - jeśli zostanie sfinalizowana - powinna przynieść korzyści całej UE, to znaczy wszystkim krajom Unii - bogatym i biedniejszym.

„Potrzeba będzie pewnych okresów ochronnych, np. ochrony polskiego przemysłu chemicznego, ważna jest kwestia ochrony oznaczeń geograficznych produktów. Istotne jest zagwarantowanie równych szans małym i średnim przedsiębiorcom, także przez zakończenie obowiązku wizowego dla obywateli niektórych państw UE” - wzywał prof. Krasnodębski.

Europoseł PiS zauważył, że warto rozważyć także, jak długo ISDS będzie stosowany w relacjach handlowych między państwami UE.

„Jeśli te i podobne sprawy nie zostaną rozwiązane to układ ten tylko zwiększy w Europie podział na silne i uprzemysłowione centrum i pozostające w tle peryferia dostarczające siły roboczej” - ocenił prof. Krasnodębski.
Lista aktualności