Nie ma Trójmorza bez wolnej i suwerennej Ukrainy

- Staramy się Trójmorze rozbudowywać o kolejne wymiary, by nie pozostało koncepcją teoretyczną, a praktyczną. Samorządy mogą nadać idei Trójmorza wymiar bardzo praktyczny poprzez współpracę regionów. Kongres odbywa się w cieniu wojny na Ukrainie, która jest wydarzeniem tragicznym, bo dotyczy zbrodni popełnianych na dzieciach i kobietach. Ta wojna w całym swoim okrucieństwie pokazała także, jak ważna jest współpraca państw NATO i Unii Europejskiej - mówił Premier Mateusz Morawiecki podczas inauguracji Samorządowego Kongresu Trójmorza w Lublinie.

Jak powiedział, wojna uświadomiła nam, że nie ma Trójmorza bez wolnej i suwerennej Ukrainy.

- Trójmorze, a właściwie Międzymorze jest obszarem w Europie, o który się szczególnie troszczymy. Koncepcja Trójmorza i Międzymorza będzie wielkim sukcesem, kiedy Europa Środkowa będzie Europą Centralną. Ostatnie lata pokazały, że Polska była nazywana lokomotywą wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej. Spotykamy się na Lubelszczyźnie. Chcę podziękować wszystkim mieszkańcom województwa lubelskiego i podkarpackiego, którzy przyjęli na siebie odpowiedzialność przyjęcia wielu uchodźców. Wykonaliście wspaniałą prace, za którą dziękuję - oznajmił.

Jak dodał, pomoc uchodźcom to odruch serca połączony z praktycznym wymiarem wsparcia dla ludzi, którzy tego potrzebowali.

- Kilka dni temu z Prezydentem i Premierem Ukrainy rozmawialiśmy o tym, co będzie po wygranej wojnie na Ukrainie, bo Ukraina musi ją wygrać. Mówiliśmy o umocnieniu Trójmorza, o dostarczaniu taniej energii przez Ukrainę państwom Unii Europejskiej, o planach infrastrukturalnych. Zależy nam, żeby Ukraina mogła wykorzystać swoje zasoby gospodarcze do odbudowy państwa. Wierzę w filozofię "win-win". Lubelszczyzna i podkarpacie będą hubem odbudowy Ukrainy. Te dwa regiony stworzą do tego bardzo dobre perspektywy - oświadczył.

Zaznaczył, iż Trójmorze i Międzymorze to koncepcje rozwoju, o których mówiliśmy przez ostatnie lata również w aspekcie współpracy kulturalnej, czy technologicznej.

- Ale dziś musimy dodać do tego także komponent suwerenności, o którą walczy Ukraina. Putin poległ na wielu odcinkach. Zawiodły jego nadzieje na szybkie pokonanie Ukrainy, ale również na podzielenie Zachodu, a także Polski i Ukrainy. Dziś suwerenność oznacza czujność, aby bronić się przed rosyjską propagandą. Chcemy zadbać o to, aby wymiar gospodarczy bronił również suwerenności nas wszystkich. Dziękuję, że samorządy będą dyskutować o praktycznym wymiarze idei Trójmorza - poinformował.

Lista aktualności