Miejsce Polski jest w Unii Europejskiej

- Brexit jest bardzo niedobrym wydarzeniem, chcę jednak podkreślić, że miejsce Polski jest w Unii Europejskiej - mówił Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej po ogłoszeniu wyników referendum w Wielkiej Brytanii, w którym zdecydowano, że zrezygnuje ona z członkostwa w Unii Europejskiej.

Prezes PiS stwierdził, że UE potrzebna jest reforma.

- Po pierwsze należy radykalnie doprecyzować przepisy unijne. Tak, żeby UE działała w sprawach opartych o prawo, a nie arbitralnych. Sprawa podziału kompetencji między UE a państwami musi być doprecyzowana. Musi też zostać przyjęta zasada pomocniczości, która niestety nie jest przestrzegana - podkreślił.

Jarosław Kaczyński mówił też o konieczności zmian w sposobie podejmowania decyzji w UE.

- Trzeba przyjąć nowy, bardziej konsensualny sposób podejmowania decyzji. Nie mówię tu o powrocie do jednomyślności, bo to jest niemożliwe, ale trzeba sprecyzować i rozszerzyć zakres spraw, które muszą być podejmowane jednomyślnie - powiedział.

Prezes PiS ocenił też, że konieczny jest nowy Traktat Europejski.

- Z punktu widzenia ostatnich wydarzeń traktat lizboński nie był tak niedawno, jak się wydaje. Dzisiaj jest potrzebna jednak pozytywna reakcja, a nie trwanie w tym samym kierunku - mówił.

- Kryzys jest zupełnie oczywisty, są już nowi kandydaci do wychodzenia. To się będzie ciągnęło, ale można z tego wyjść, czyniąc UE znacznie silniejszą - dodał Jarosław Kaczyński.


Lista aktualności