Rozmowa telefoniczna Beaty Szydło i Kanclerz Niemiec Angeli Merkel

Dziś w godzinach popołudniowych p. Kanclerz Angela Merkel złożyła telefoniczne życzenia p. Prezes Beacie Szydło.

Kanclerz Merkel pogratulowała zwycięstwa w wyborach parlamentarnych oraz wyraziła nadzieje na owocną współpracę polsko-niemiecką. Angela Merkel podkreśliła, iż przyszły rok może być zdominowany przez obchody 25-lecia układu polsko-niemieckiego. W przyszłym roku odbędzie się też ważny szczyt NATO w Warszawie. Pani Kanclerz zaprosiła Panią Beatę Szydło do złożenia wizyty w Berlinie oraz wyraziła chęć kontynuowania w przyszłości konsultacji międzyrządowych.

Pani Beata Szydło przyjęła życzenia i gratulacje oraz podziękowała za zaproszenie do Berlina. Termin wizyty zostanie ustalony kanałami dyplomatycznymi jak tylko zakończy się proces tworzenia i konstytuowania nowego rządu. Pani Beata Szydło wyraziła również nadzieje, że dobrosąsiedzkie relacje będę kontynuowane i rozwijane dla dobra naszych krajów.

Lista aktualności