Kolejny nabór w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych

- Rada Ministrów przyjęła zmiany uchwał ws. tarcz finansowych, które umożliwią prefinansowanie projektów zaplanowanych w KPO ze środków krajowych, z Polskiego Funduszu Rozwoju - poinformował Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda.

Podkreślił, że wszystkie projekty, które są przygotowane w resortach, będą miały zapewnione finansowanie.

- Chcemy postępować zgodnie z harmonogramem. Nie mamy pewności, jak długo będziemy oczekiwać na płatności z KE - oznajmił.

Dodał, że rząd przyjął też podstawy prawne do wdrożenia w Polsce „tarczy dla pogranicza”. Wynika ona z ustawy o ochronie granicy, która ograniczyła ruch w pewnej przestrzeni przy granicy białoruskiej.

- Polskie władze są gotowe do wdrożenia mechanizmów pomocowych wynikających z „tarczy dla pogranicza”, ale zgodę na jej uruchomienie musi wyrazić Komisja Europejska.  Czekamy na notyfikację programu. Jak tylko ją otrzymamy, będziemy gotowi i przygotowani do wdrożenia tego programu - podsumował.

Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber poinformował, że zostanie dziś ogłoszony kolejny nabór w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dot. infrastruktury dojazdowej do stref ekonomicznych, do stref gospodarczych.

- Chcemy przeznaczyć w ramach dzisiaj ogłoszonego naboru około 3 mld zł i przekazać te środki jednostkom samorządu terytorialnego. W tym naborze rząd skupia się na inwestycjach drogowych, które polegają na poszerzeniu potencjału gospodarczego - oznajmił.

Poinformował, że nabór będzie prowadził Bank Gospodarstwa Krajowego przez trzy tygodnie, a jednostka samorządu terytorialnego będzie mogła złożyć dwa wnioski, jeden do maksymalnej kwoty 250 mln zł, a drugi do maksymalnej kwoty 100 mln zł.

- Chciałem poinformować o przyjętych projektach ustaw na Radzie Ministrów. Zwracam szczególną uwagę na ustawę o prawach konsumenta. Zaadresowane kwestie objęte ochroną w tej ustawie to m. in. uregulowanie cen i przecen w sklepach - powiedział Rzecznik Rządu Piotr Muller dodając, że dopracowane zostały również przepisy dot. promocji, terminów na odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia jej podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w domu konsumenta, a także zwiększenie ochrony konsumentów korzystających z internetowych platform handlowych.

Lista aktualności