Apelujemy, aby jak najszybciej procedować ustawę o rencie socjalnej

- Apelujemy do koalicji rządzącej, aby jak najszybciej procedować ustawę o rencie socjalnej  Przypomnę, że Donald Tusk na debacie w sprawie renty socjalnej powiedział: Będziemy pilnie i szybko procedować tę ustawę, aby ona stała się faktem. I co mamy? Wczoraj na sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny nasz wniosek o to, aby rozszerzyć porządek obrad i procedować tę ustawę nie został zaakceptowany. Chciałam zaznaczyć, że ta ustawa to tylko dwa artykuły. Naprawdę można bardzo szybko tę ustawę przeprocedować i tak, jak powiedział obecny premier, ustawa ta stałaby się faktem. W związku z powyższym, składamy dzisiaj w trybie artykułu 152 wniosek do sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny o pilne procedowanie przedmiotowego wniosku - Poseł PiS Urszula Rusecka.

- Ze smutkiem przyjęliśmy wczoraj decyzję przewodniczącej sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny. Ja złożyłam wniosek formalny. Dziwną tradycją się stało, że w tej chwili nie ma nawet głosowania wniosków formalnych, czyli posłowie nie mogą wnioskować o uzupełnienie porządku obrad komisji, o procedowanie tego projektu. Pani przewodnicząca argumentowała, że zwróci się o opinię i ocenę do rządu. Mam informację do Pani przewodniczącej, taką, którą słyszała cała Polska – opinia rządu już jest. Została wyrażona słowami Pana Premiera, więc nie ma co tutaj się zastanawiać i czekać na tę opinię, bo Pan Premier powiedział, że ustawa będzie procedowana pilnie, to jest priorytet. Więc, te słowa słyszała cała Polska, słyszały osoby z niepełnosprawnościami i dlatego wnioskujemy, aby stały się one rzeczywistością i prosimy o pilne procedowanie tej ustawy - Poseł PiS Agnieszka Ścigaj.

- To szczyt hipokryzji. #Koalicja13grudnia dziś ma wszystkie narzędzia w ręku, aby jak najszybciej procedować ustawę o rencie socjalnej. Jesteśmy po pierwszym czytaniu, wczoraj była komisja. No niestety nie było tego punktu w porządku obrad. Wzywamy #Koalicja13grudnia, abyście przestali mamić i wywoływać negatywne emocje wśród Polaków. Weźcie się do pracy. Dzisiaj jest czas na to, żeby pracować dla Polski, a nie tylko opowiadać - Poseł PiS Marlena Maląg.Lista aktualności