Kongres 590 w Jasionce

- Odnosimy sukcesy dzięki polskim przedsiębiorcom i dzięki działaniom państwa polskiego, które promuje polski przemysł i polski eksport - mówił Premier...

#PiątkaNa100Dni

- W ciągu pierwszych 100 dni zostaną uchwalone ustawy albo przygotowane programy rządowe dot. małego ZUS, 13. i 14. emerytury, pakietu kontrolnych badań...