II etap luzowania obostrzeń

- Jestem przekonany, że przez nasze odpowiedzialne działania będziemy mogli odbudowywać nadzieję na nową normalność, na nową rzeczywistość gospodarczą....