Ustawa o obronie ojczyzny ma służyć radykalnemu umocnieniu Sił Zbrojnych

- Mamy do czynienia z dwiema przesłankami, dla których ustawa o obronie ojczyzny jest potrzebna- poprzednia ustawa jest z czasów odległych, najwyższy czas, żeby ją zmienić, a druga przesłanka to sytuacja międzynarodowa i obecne potrzeby obronne naszego państwa - powiedział Prezes PiS, Wicepremier Jarosław Kaczyński podczas konferencji prasowej nt. założeń nowej ustawy o obronie ojczyzny.

Zaznaczył, że państwo, które leży na granicy NATO, także UE musi mieć poważną siłę odstraszającą, a w razie potrzeby musi mieć możliwość skutecznej obrony, i to przez dłuższy czas samodzielnie.

- Na wschodniej granicy mamy wojnę hybrydową, prowokacje i bardzo potężną armię rosyjską i słabszą białoruską. Mamy nieustanne ćwiczenia i imperialne ambicje Rosji, które w ogólnym zarysie stronie NATO są znane - mówił.

Poinformował, że istotnym elementem ustawy o obronie ojczyzny jest mechanizm finansowania, rozbudowy i nowego uzbrojenia sił zbrojnych.

- Chodzi o to, żeby to finansowanie można było rozłożyć w czasie dłuższym, niż sam proces zdobywania broni - wskazywał.

Przekonywał, że odrzucana jest koncepcja, która dziś jest modna, że armia powinna być niewielka, za to bardzo dobrze uzbrojona.

- Chcemy, aby Polska była państwem - biorąc pod uwagę całe NATO - militarnie silnym, należącym do najsilniejszych. To wynika z konieczności, z naszego położenia geopolitycznego - mówił.

Minister MON Mariusz Błaszczak poinformował, że projekt Ustawy o Obronie Ojczyzny to dokument spójny, powstał w wyniku pracy zespołu w MON, ale został również omówiony, zaakceptowany podczas Posiedzenia Komitetu Rady Ministrów ds. Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych.

- Kwalifikacja wojskowa będzie organizowana przez MON. Powołanie do dobrowolnej służby wojskowej na szkolenie zakończone będzie przysięgą - uposażenie ok. 4400 zł brutto - oznajmił.

Podkreślił, że Ustawa o Obronie Ojczyzny to także nowe źródła finansowania - Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, a będzie on prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

- Główne cele ustawy to uporządkowanie przepisów dot. Sił Zbrojnych, zwiększenie budżetu na obronność, wdrożenie koncepcji obrony powszechnej, jako zespolenie działań organizacji proobronnych i odtworzenie systemu rezerw  -dodał.


Lista aktualności