Przyjęliśmy z Premier Litwy deklarację o współpracy bilateralnej

- Bardzo dziękuje za dzisiejsze konsultacje międzyrządowe. 17.09 to dzień symboliczny - dzień inwazji Związku Radzieckiego na Polskę. Dziś widzimy, że te zmory przeszłości mają coraz większe znaczenie też dla przyszłość - mówił Premier Mateusz Morawiecki po polsko-litewskich konsultacjach międzyrządowych

Zaznaczył, że Polska i państwa bałtyckie, w szczególności Litwa, nie mogą być bierne - muszą być bardzo aktywni oraz ze sobą współpracować, a pokój jest wartością kruchą i widzimy na własne oczy co dzieje się w Europie, jak działają autorytarne reżimy.

- Jestem przekonany, że te konsultacje międzyrządowe doprowadziły do konsolidacji. Polska przekazała nie tylko wyrazy poparcia Litwie, ale też realną pomoc materialną, która przydała sie w obronie przed atakami ze strony wschodniej - powiedział.

Podkreślił, że konsultacje to kolejny krok na zbliżeniu naszej współpracy handlowej, gospodarczej, biznesowej, inwestycyjnej z Litwą, a tej jedności polsko-litewskiej bardzo potrzebujemy, takiej integracji potrzebuje cała UE.

- O naszych powiązaniach dyskutowali dzisiaj ministrowie i uzgodniliśmy szereg działań o charakterze integracyjnym w obszarach: energetyki, nauki, klimatu, edukacji - poinformował.

Zwrócił uwagę, że w dobie niepokoju UE powinna mówić jednym głosem, a konsultacje międzyrządowe temu służyły, a regionalna współpraca Polski i Litwy może być wzorem dla innych regionów UE.

- Wierzę głęboko, że budowanie dobrosąsiedzkich relacji z Litwą to polska racja stanu. Z Litwą chcemy budować nie tylko wysokiej jakości infrastrukturę, ale jak najbliższe relacje kulturalne, społeczne i na wszystkich innych polach - wskazywał.

Podziękował Premier i całemu Rządowi litewskiemu, którzy dziś przybyli do Polski, za otwartość i gotowość do współpracy na wszystkich polach.

- Niech żyje Litwa, niech żyje Polska, niech żyje nasza jak najbliższa współpraca - dodał.

Lista aktualności