Expose Premiera Mateusza Morawieckiego

- Polacy powierzyli Prawu i Sprawiedliwości zadanie budowy polskiego państwa dobrobytu - państwa bezpiecznego i nowoczesnego, o którym każdy może z dumą powiedzieć: Polska to mój dom. Wyniki wyborów pokazały, że Polakom wraca wiara w sens obietnicy, w sens polityki. To wielka sprawa. Dziękuję za to zaufanie - mówił w Sejmie Premier Mateusz Morawiecki podczas swojego expose.

Podkreślił, że „w obliczu globalnych wyzwań liczy na szeroką współpracę, w interesie Polski, wszystkich sił politycznych - dla Polski, dla rozwoju, w imię normalności”.

- Nasz cel to polskie państwo dobrobytu, dlatego Polska nie może być wypadkową wewnętrznych interesów, tylko sumą naszych wspólnych celów i ambicji. Jeżeli będziemy konsekwentnie modernizowali nasz kraj, zapewniali sprawiedliwy dostęp do owoców rozwoju, szukali porozumienia ponad podziałami, to przed nami najlepszy czas dla Polski - oznajmił.

Jak zaznaczył, przyszłość to nowoczesne polskie państwo dobrobytu, państwo rodzin i przedsiębiorców, państwo dla słabych i silnych, szanujące wartości Polaków.

- Idziemy z duchem czasu, ale przede wszystkim z duchem Polski. Program Prawa i Sprawiedliwości oparty jest na takich wartościach jak wolność, sprawiedliwość, demokracja, poszanowanie własności i dialog społeczny, na rodzinie i małżeństwie, na wartościach zapisanych w Konstytucji - powiedział.

W swoim expose mówił także o polskiej rodzinie, emerytach, seniorach i słabszych.

- Będziemy kontynuować wypłatę 13., a w 2021 i 14. emerytury. Wzmacniamy rodzinę i doceniamy pracę kobiet. Jako pierwsi podjęliśmy program prorodzinnych transferów społecznych. Różnorodne programy wsparcia i ochrony rodziny będą osią polityki mojego rządu - poinformował.

Przypomniał, iż „pierwsza kadencja ukierunkowana była na uszczelnienie podatków i tych wysiłków rząd nie zaprzestanie”.

- Dziś cała Europa korzysta z naszych doświadczeń walki z rajami podatkowymi. Jesteśmy ambitnym narodem i chcemy wejść w główny nurt przemian gospodarczych świata. Otwórzmy Polsce drzwi do nowoczesności, do przyszłości. (…) Nie zgadzamy się na dyskryminację polskich przedsiębiorców - będziemy walczyć o ich prawa w UE - kontynuował.

Jak podkreślił, „Polska stoi dziś przed wielką szansą budowy swojej przyszłości”.

- Wierzę w wartości, które nie ginęły z naszymi przodkami, lecz trwały przez pokolenia. Wierzę w polską wyobraźnię i wrażliwość. Wierzę w polską przedsiębiorczość i talent, w potencjał naszego kraju - powiedział.


Lista aktualności