Budżet uchwalony przez Sejm

- Polska dobrze radzi sobie w tym trudnym czasie. Przez ostatnie 5 lat posiadaliśmy margines bezpieczeństwa, który w 2020 r. pozwolił na pomoc przedsiębiorcom - powiedział Przewodniczący Komisji Finansów Publicznych, Poseł Henryk Kowalczyk.

Zaznaczył, że „założenia, które zostały przyjęte do budżetu pozwolą na to, że będzie on zrealizowany w bezpieczny sposób”.

- Komisja Finansów Publicznych wytrwale pracowała nad zgłoszonymi poprawkami i mam nadzieję, że Senat będzie teraz sprawnie i intensywnie pracował nad uchwalonym przez Sejm budżetem - mówił.

Poseł Marcin Porzucek zauważył, że programy, które są przygotowywane na przyszły rok, to kolejne szanse na to, aby utrzymać niski poziom bezrobocia.

- To bardzo dobry dzień dla Polski i jego bezpieczeństwa. Przeznaczamy środki na obronność, na modernizację sił zbrojonych i wywiązujemy się z naszych zobowiązań wobec NATO - powiedział Poseł Sylwester Tułajew.

- Będziemy wspierać Policję, Straż Pożarną oraz ochotników. To kluczowe, zwłaszcza w okresie pandemii COVID-19. W szczególny sposób myślimy o Wojskach Obrony Terytorialnej, bo oni także intensywnie działają na rzecz obywateli - dodał.

Poseł Teresa Wargocka, Wiceprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny zaznaczyła, że budżet na 2021 r. to także kontynuacja programów społecznych.

- Chcemy wspierać polskie rodziny i doceniać ich trud wychowawczych. Program Rodzina 500+ będzie realizowany bez zmian - oświadczyła. 

- Nasi seniorzy mogą czuć się bezpiecznie. Trzynasta emerytura jest zagwarantowana ustawowo. Od przyszłego roku chcemy rozpocząć pracę nad czternastą emeryturą, aby mogli oni otrzymać jeszcze to świadczenie - dodała Poseł Joanna Borowiak, Przewodnicząca Komisji Polityki Senioralnej.


Lista aktualności