Beata Szydło odebrała gratulacje od Victora Orbana

 W dniu dzisiejszym węgierski premier Victor Orban przekazał telefonicznie Pani Beacie Szydło gratulacje z okazji zwycięstwa w wyborach parlamentarnych.

 Premier Orban wyraził nadzieje na zacieśnienie współpracy bilateralnej oraz regionalnej. Zwrócił uwagę na potrzebę zintensyfikowania współpracy wyszehradzkiej. Węgierski premier prosił, aby Budapeszt znalazł się na liście priorytetowych wizyt przyszłej Pani Premier.

 Pani Beata Szydło potwierdziła, że współpraca regionalna będzie jednym z priorytetów polskiego rządu.

Lista aktualności