Beata Szydło odebrała gratulacje od Davida Camerona

 W dniu dzisiejszym premier Wielkiej Brytanii David Cameron złożył telefoniczne gratulacje Pani Beacie Szydło z okazji zwycięstwa wyborczego.

 Premier Cameron życzył sukcesów nowemu rządowi i wyraził nadzieję na zacieśnienie bilateralnej współpracy. Zadeklarował wsparcie na rzecz pozytywnych rezultatów szczytu NATO w Warszawie. Poinformował o tezach listu skierowanego do Przewodniczącego Rady Europejskiej, w którym wyłożył brytyjską wizję rozwoju Unii Europejskiej.

 Premier Cameron wyraził gotowość do szczegółowego skonsultowania swoich propozycji w bezpośredniej rozmowie z Beata Szydło w Londynie.

 Pani Beata Szydło przyjęła zaproszenie i przyznała, iż wiele brytyjskich propozycji zasługuje na poważne potraktowanie. Niektóre zaś wymagają szczegółowego omówienia w kontekście zgodności z traktatami europejskimi.

Lista aktualności