Realizujemy obiecany program

- Nasz dobry program trwa i będzie realizowany, ale również są sprawy doraźne, gdzie trzeba reagować. W czasie kryzysu nie możemy dać się okłamać, bo widzimy...