Dobra zmiana w Policji

- Tworzymy mapę bezpieczeństwa kraju konsultowaną z samorządami. (...) Została podjęta decyzja o zatrzymaniu likwidacji kolejnych posterunków policji....