Wyrok TK niezwykle ważny dla suwerenności Polski

- Wyrok TK jest niezwykle ważny dla suwerenności naszego państwa, porządkuje nasze relacja z TSUE i UE w zakresie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości - oświadczyli w czwartek Posłowie PiS Arkadiusz Mularczyk i Marek Ast.

Poseł Arkadiusz Mularczyk wskazał na konferencji w Sejmie, że TK uznał, że wyroki TSUE, w szczególności wyroki interpretacyjne, które ingerują w ustrój państwa polskiego, w szczególności w wymiar sprawiedliwości, są niezgodne z konstytucją.

- To rozstrzygnięcie TK jest niezwykle ważne z punktu widzenia suwerenności naszego państwa, dlatego, że Polska przystępując do UE zgodziła się tylko na określony zakres, które ma regulować Traktat o funkcjonowaniu UE. W tym zakresie spraw nie było aspektów związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, z ustrojem wymiaru sprawiedliwości - powiedział.

Ocenił, że wyrok TK porządkuje nasze relacje, w tym oczywiście wąskim zakresie, z TSUE, z UE.

- Oznacza, że tylko i wyłącznie polskie sądy, polscy sędziowie podlegają przepisom polskich ustaw i polskiej konstytucji - zwrócił uwagę.

Poseł Marek Ast dodał, że TK w czwartkowym orzeczeniu nawiązał do wyroku TK z 2005 r.

- Wówczas o wyższości konstytucji polskiej nad prawem unijnym rozstrzygał Trybunał pod przewodnictwem sędziego Marka Safjana, to pokazuje, że ta linia orzecznicza TK jest podtrzymana. To orzeczenie dzisiejsze nie mogło być inne, ponieważ obowiązuje w prawie traktatowym i konstytucji polskiej zasada przekazania kompetencji - mówił.

Lista aktualności