Unia Europejska musi mówić o jedności

- Nigdy nie zgodzimy się na to, żeby mówić o Europie kilku prędkości. Chcemy równych szans dla wszystkich państw członkowskich i równych reguł gry. W naszej ocenie każdy zapis, który będzie różnicował tempo, zasady i kierunki rozwoju, może prowadzić do rozbicia UE - oceniła Beata Szydło.

Dodała, że dzisiejsza dyskusja pokazała, że spojrzenie na UE jest bardzo różne, w zależności od tego, w której części Europy mieszkają przywódcy. Zaznaczyła jednak, że reprezentanci państw i rządów umówili się, iż deklaracja, która ma być przyjęta w Rzymie, musi być zaakceptowana przez wszystkie państwa UE.

Przypomniała, że UE przeżywa kryzys, a Brexit jest najlepszym tego potwierdzeniem.

- Spotkanie w Rzymie ma być uhonorowaniem Traktatów Rzymskim, świętem Unii Europejskiej i jedności. Ma pokazać, że Europa jest cały czas nastawiona na to, żeby się rozwijać i myśleć o swojej przyszłości - oznajmiła Premier Rządu Beata Szydło.

Lista aktualności