Szczyt Grupy Wyszehradzkiej w Lublinie

- Potępiamy w całej rozciągłości wszelkie represje, które mają miejsce. Tortury, brutalne traktowanie demonstrantów, osób protestujących. W szczególności również apelujemy o natychmiastowe uwolnienie wszystkich więźniów politycznych - powiedział Premier Mateusz Morawiecki na szczycie Grupy Wyszehradzkiej w Lublinie.

- Wszyscy zgadzamy się, że na Białorusi powinny odbyć się wolne wybory, tak żeby naród białoruski mógł sam suwerennie zdecydować o swoim losie, o swojej przyszłości - oznajmił.

- Dla narodu, społeczeństwa białoruskiego chcemy zaproponować ofertę współpracy gospodarczej na przyszłość. To wspólne projekty związane z małymi, średnimi przedsiębiorstwami, ale także jest to polityka energetyczna - dodał.

Zaznaczył, że naszą wspólną intencją jest, by nie doprowadzić do kolejnego zamknięcia gospodarki.

- Będziemy tak koordynować nasze działania, by w obliczu pandemii, była ona nadal pędzącą lokomotywą - powiedział. 

Lista aktualności