Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju działa

- Ostatnie dane GUS pokazują, że w trzecim kwartale nastąpiło odbicie w inwestycjach - prawie 10 proc. rok do roku. Dwa najważniejsze wyzwania to podtrzymanie tego wyniku i zamienienie go w trend oraz zwiększenie udziału inwestycji prywatnych. W przyszłym roku chcemy przeprowadzić reformę procesu inwestycyjnego, który obejmie przede wszystkim spore zmiany w prawie budowlanym - powiedział Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński podczas podsumowania trzech lat rządu.

Dodał, że w przyszłym roku resort chce podpisać umowy na inwestycje, w których wartość dofinansowania unijnego wyniesie 46 mld zł.

- Na koniec roku wykorzystane ma być 277 mld zł z UE, czyli 84 proc. puli dla Polski - oznajmił.

Poinformował, że z tych pieniędzy będą finansowane nowe inwestycje, np. droga ekspresowa S7 Warszawa – Grójec czy autostrada A1 Częstochowa – Tuszyn.

- W Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju założono, iż w latach 2016-2020 w jej realizację zaangażowanych będzie 2,1 biliona złotych. 1,5 biliona zł pieniędzy publicznych i 0,6 biliona zł środków prywatnych - kontynuował.

Jak podkreślił, do tej pory uruchomiono 62 proc. założonych środków publicznych, czyli nieco ponad 900 miliardów.

- Dzięki wspólnym działaniom całego rządu jesteśmy coraz lepiej oceniani na rynku światowym. Rozwijamy się dużo szybciej niż strefa euro. Ostatnie 5 kwartałów to wzrost w okolicach 5%. Razem z PKB rosną wynagrodzenia, dochody gospodarstw domowych, a bezrobocie jest minimalne - powiedział Minister Jerzy Kwieciński.

Lista aktualności