Rząd przyjął projekt ustawy o reformie KRS

- Przyjęty przez Rząd projekt zmian w ustawie o Krajowej Rady Sądownictwa to krok zmierzający do tego, aby dokonać istotnych zmian w polskim sądownictwie. Zmian, które z jednej strony maja usprawnić i przyspieszyć bieg spraw toczących się w sądach, ale też podnieść sprawność organizacyjną - powiedział Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej po posiedzeniu Rządu.

Dodał, że należy wprowadzić mechanizmy, które pozwolą wyciągać konsekwencje wobec sędziów, którzy uchybiają godności sędziowskiej, łamią zasady etyki zawodowej i zasady prawa.

- Rząd musi dokonać w sądownictwie zmian, do których przeprowadzenia nie było gotowe środowisko sędziowskie - stwierdził.

Poinformował, że po projekcie dotyczącym KRS rozpatrywane będą projekty dotyczące zasad wprowadzania nowych sędziów do zawodu oraz ich szkolenia, sądownictwa powszechnego i Sądu Najwyższego.

- Będą to zmiany organizacyjne, niezbędne m.in. po to, by przyspieszyć postępowania sądowe - powiedział Minister Zbigniew Ziobro.

Lista aktualności