Reforma górnictwa jest sukcesem nas wszystkich

- Reforma polskiego górnictwa powiodła się, dziś można mówić o stabilnym rozwoju branży. Ten sukces jest sukcesem nas wszystkich: górników, strony społecznej, rządu, ale przede wszystkim jest sukcesem Polski. Możemy być z tego dumni - powiedziała Premier Beata Szydło podczas uroczystości barbórkowych Polskiej Grupy Górniczej w Rudzie Śląskiej.

Dodała, że proces unowocześniania górnictwa będzie trwał.

- Rząd nigdy nie wątpił, że nie tylko Śląsk, ale cała polska gospodarka potrzebuje węgla i górnictwa - oznajmiła.

Podkreśliła, że rozpoczęte przed rokiem zmiany są w trakcie realizacji i potrzeba czasu, by ten proces zakończyć.

- Dzisiaj, po dwóch latach, mogę powiedzieć, że ta reforma się powiodła, doprowadziła do tego, że możemy mówić o stabilnym rozwoju polskiego górnictwa, nie tylko węgla kamiennego, ale też węgla brunatnego. Możemy mówić o stabilnym rozwoju tej branży, która jest potrzebna polskiej energetyce - stwierdziła.

Zaznaczyła, że udało się także przekonać Unię Europejską do tego, że górnictwo jest potrzebne, że może być branżą przynoszącą nie tylko pozytywne efekty gospodarcze, ale też przyjazną środowisku.

Lista aktualności