Proponowane zmiany w ustawie o ochronie zwierząt

- Miarą rozwoju cywilizacyjnego jest nie tylko podnoszenie dochodów, ale także nasza wrażliwość na otaczający nas świat - powiedział Premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Zapowiedział, że zostanie powołana Państwowa Inspekcja Ochrony Zwierząt, która jako jedyna będzie miała prawo do weryfikowania sposobu chowu, hodowli i traktowania zwierząt.

- Wśród priorytetów rządu w zakresie ochrony zwierząt jest rozwój wsi i rolnictwa, podnoszenie standardów chowu, ale i ochrona zwierząt przed zbędnym cierpieniem - zaznaczył Premier Mateusz Morawiecki.

Dodał, że zostanie zaproponowane wydłużenie vacatio legis dla nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt do 1 stycznia 2022 roku oraz przepisy dotyczące uboju rytualnego drobiu, aby pozostały one  w takim kształcie, jak do tej pory.

Zapewnił, że będą odszkodowania dla rolników i hodowców, którzy nie zdołają przestawić się na inny rodzaj produkcji, w szczególności dotyczy to hodowców zwierząt futerkowych.

Lista aktualności