Prawo i Sprawiedliwość dba o godne życie emerytów i rencistów

- Emerytura+ będzie przyznana wszystkim osobom, które pobierają emerytury i renty, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Emeryci są dla nas szczególną grupą. Tworzymy różne programy, aby ulżyć w ich, często ciężkim, losie - oznajmił Premie Mateusz Morawiecki podczas wspólnej konferencji z Minister MRPiPS Elżbietą Rafalską.

Dodał, że 1100 zł to dodatkowy zastrzyk gotówki dla emerytów i rencistów, który trafi do wszystkich bez wyjątku.

- To nie rozdawnictwo, to walka o godne życie emerytów. Emerytura+ to także wyraz wdzięczności dla tych, którzy ciężko pracowali - stwierdził.

Minister Elżbieta Rafalska poinformowała, że projekt Emerytura+ będzie teraz skierowany do konsultacji.

- Emeryci są grupą nie tylko najbardziej potrzebującą wsparcia od państwa, ale także wykazali się ogromną cierpliwością - dostali wreszcie to, na co tak długo czekali - powiedziała.

Lista aktualności