Praca w służbach mundurowych to wielka misja

- Najważniejsze jest bezpieczeństwo - zarówno obrona granic zewnętrznych państwa, jak i ochrona zdrowia oraz życia obywateli. Praca w służbach mundurowych to misja, to służba dla Ojczyzny i Polaków - powiedział Minister MSWiA Joachim Brudziński podczas wizyty w Lublinie.

Dodał, że nareszcie udaje się wywiązać z zadania zapewnienia wsparcia gminom i powiatom dotkniętym klęskami żywiołowymi.

- W polskich rodzinach i w polskich budżetach znalazło się więcej pieniędzy i mieszkańcy gmin i powiatów są tego beneficjentami. Chcę prosić, aby pieniądze, które trafią do samorządów, zostały wydane racjonalnie, to należy się obywatelom - zaapelował.

Zwracając się do przedstawicieli samorządów, podkreślił, że za ich pośrednictwem, do Polski lokalnej trafi ponad 13 mln zł.

- Chcemy zrównoważonego rozwoju, nie ma najmniejszego powodu dzielić obywateli, bo wszyscy Polacy są równi - oznajmił.

Lista aktualności