Potrzebujemy silnej i solidarnej UE

- Zapowiadaliśmy, że uczynimy nasz kraj bezpiecznym i zaczniemy aktywnie zabiegać o polskie interesy na arenie międzynarodowej. Dotrzymaliśmy tych obietnic. Polska polityka zagraniczna cieszy się wysokim autorytetem międzynarodowym - powiedziała Premier Beata Szydło podczas XV Forum Polityki Zagranicznej.

Dodała, że Polska musi mieć większe ambicje, niż tylko dryf z głównym nurtem polityki europejskiej.

- Musimy ten nurt współkształtować, opowiadamy się za Europą dla obywateli. Dzisiaj każdy, kto myśli o przyszłości naszego kontynentu, musi podjąć dialog z krajami Europy Środkowej - podkreśliła.

Oznajmiła, że UE może czerpać swoją siłę tylko z państw suwerennych. Pomniejszanie roli parlamentów narodowych jest prostą receptą na kolejne kryzysy.

- Bez trzeźwej refleksji trudno mówić o poprawie funkcjonowania UE. O jedność Europy trzeba dbać realnie, usuwając podziały a nie tworzyć nowe. Polacy, tak jak i inne narody, potrzebują silnej i solidarnej Unii - stwierdziła.

Zaznaczała, że Europę uratuje realizm, który pozwoli na to, by każde państwo członkowskie czuło się w UE dobrze, a sam Rząd będzie odważny i konsekwentny w głoszeniu polskiej wizji Unii.

Lista aktualności