Polskie służby zmieniają swoje oblicze

- Rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie dokładał wszelkich starań, aby nasi obywatele mogli czuć się bezpiecznie. Nasi poprzednicy zlikwidowali ponad 400 posterunków Policji w całej Polsce. Skazali tym samym Polaków na to, że w sytuacji zagrożenia musieli czekać na przyjazd patrolu Policji z sąsiedniej miejscowości. Odwróciliśmy to niepokojące zjawisko - powiedział Minister MSWiA Joachim Brudziński w Chełmie, podsumowując 3 lata pracy ministerstwa oraz służb mundurowych jemu podległych.

Zaznaczył, że Straż Graniczna odpowiada za bezpieczeństwo i szczelność nie tylko polskiej, ale też zewnętrznej granicy Unii Europejskiej.

- Dziękuję funkcjonariuszom SG za ich profesjonalizm i wkład w bezpieczeństwo Polski i Europy. Dziś przekazujemy 120 nowoczesnych samochodów. Ich zakup sfinansowano z Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Programu Modernizacji - oznajmił.

Podkreślił, iż, jak wynika z badań, 74% ankietowanych dobrze ocenia działalność Policji, a obecna ocena jest najwyższa od 1990 roku.

- 86% obywateli czuje się w Polsce bezpiecznie, a 93% ocenia swoje miejsce zamieszkania oraz okolicę jako bezpieczne i spokojne - dodał.

Zaznaczył, że do realizacji priorytetu związanego z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, resort podszedł bardzo odpowiedzialnie.

- Dzisiaj możemy obiektywnie stwierdzić, że wprowadzone rozwiązania przynoszą pożądany efekt. Polskie służby zmieniają swoje oblicze. W ramach Programu Modernizacji budowane są nowe komendy. W ramach kupowanego sprzętu do formacji trafiają samochody patrolowe, ratowniczo-gaśnicze oraz specjalistyczne wyposażenie osobiste i uzbrojenie - oznajmił.

Przypomniał, że wydarzeniem bez precedensu jest zakup przez Polską Policję fabrycznie nowych śmigłowców S-70i Black Hawk.

- Nasze działania na rzecz bezpieczeństwa to nie tylko zastrzyk finansowy dla służb, ich modernizacja i inwestycje. To również nowy model współpracy funkcjonariuszy i społeczeństwa, który systematycznie od trzech lat wprowadzamy - powiedział.

Zwrócił uwagę na fakt, iż wszyscy Polacy zasługują na taki ma poziom bezpieczeństwa niezależnie od tego gdzie mieszkają.

Lista aktualności