Patrzymy na potrzeby rozwojowe Polski powiatowej

- Polska to nie tylko te wielkie metropolie i arterie komunikacyjne między nimi, ale też średnie i małe miejscowości. Zależy nam, aby miały one dużo lepszy dostęp komunikacyjny - powiedział Premier Mateusz Morawiecki w KPRM podczas odprawy z wojewodami.

Podziękował, że wzięte zostały pod uwagę także mniejsze regiony, które nie miały wcześniej szans na remont.

- Ta inwestycja pokazuje, że w ślad za słowem idą też czyny. Chcemy, żeby Polska była jedna od strony infrastrukturalnej, drogowej, dlatego poprzez fundusze na budowę i remonty dróg, oferujemy gminom poprawę komfortu i bezpieczeństwa na drogach - oznajmił.

Minister MSWiA Joachim Brudziński dodał, że państwo przekaże 500 mln zł wsparcia na kolejną transzę inwestycji na drogi lokalne.

- Pierwsza transza, która popłynęła ze strony rządu na ten cel to 800 mln zł. Wojewodowie znakomicie wywiązali się z zadania, zbierając wnioski samorządów - zaznaczył.

Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński poinformował, że ponad 400 inwestycji drogowych jest „rozsypanych” po terenie całego kraju.

- Śmiało możemy powiedzieć, że „Polska Jest Jedna”. Realizujemy strategię zrównoważonego rozwoju całego kraju, a w wielu przypadkach nowe drogi będą służyły nie tylko mieszkańcom, ale i inwestycjom - podsumował.

Lista aktualności