Optujemy za zacieśnieniem więzi transatlantyckich

- W świecie kruchych i zmiennych sojuszy więź transatlantycka jest gwarantem prawidłowego rozwoju i pokoju na świecie. Optujemy za zacieśnieniem więzi transatlantyckich - mówił Premier Mateusz Morawiecki w Brdo.

Podkreślił, że z tego powodu polski głos podczas nieformalnego szczytu Rady Europejskiej w Słowenii jest bardzo jednoznaczny.

- Optujemy za zacieśnieniem więzi transatlantyckich, za wsparciem UE we wszystkich jej wymiarach, również w wymiarze bezpieczeństwa, ale we współpracy z NATO - podkreślił.

Wyraził zadowolenie, że podczas dyskusji dał się słyszeć ten głos również z wielu innych krajów.

- Jednoznacznie opowiadamy się za tym, by państwa Bałkanów Zachodnich dołączyły do UE; to szansa, by zwiększyć szansę całej UE na prawidłowy rozwój, na ochronę granic przed nieuprawnioną nielegalną migracją - mówił.

Podkreślił, że Polska była chwalona za sprawną akcję ewakuacji z Afganistanu oraz za pomoc udzieloną kilku krajom w tym zakresie.

Lista aktualności