J. Wiśniewska: Należy ekonomicznie wzmocnić sytuację kobiet mieszkających na terenach wiejskich

W Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się debata na temat priorytetów UE na 62. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet. W imieniu delegacji PiS głos w debacie zabrała Jadwiga Wiśniewska.

Europoseł PiS zauważyła, że wśród priorytetów, które zostaną podjęte na zbliżającej się sesji znalazła się poprawa sytuacji kobiet mieszkających na terenach wiejskich. 

- Myślę, że wszyscy doskonale wiemy, iż kobiety właśnie na terenach wiejskich mają szczególnie trudno. Bardzo często wykonując tę samą ciężką fizycznie pracę co mężczyźni, otrzymują niższe wynagrodzenie - mówiła europoseł PiS.

Jadwiga Wiśniewska podkreśliła, że kobiety mieszkające na obszarach wiejskich borykają się z trudniejszym dostępem do opieki zdrowotnej, do edukacji, do dokształcania. 

- I bardzo dobrze, że dzisiaj właśnie o tych sprawach mówimy, bo możemy efektywnie poprawić sytuację kobiet poprzez ułatwienie dostępu do edukacji, do usług medycznych, do opieki społecznej - powiedziała Wiśniewska.

Europoseł PiS zaznaczyła również, że należy zagwarantować prawo do emerytury kobietom, których życie koncentruje się na opiece nad osobami starszymi, chorymi i nad dziećmi.

Lista aktualności